Cạnh tranh: Giành được Bộ sưu tập Jumper Crewneck của Nikelab


, chúng tôi đang cung cấp bộ sưu tập mồ hôi của phi hành đoàn Nikelab cho một trong những người theo dõi Instagram may mắn của chúng tôi. Bao gồm 4 màu sắc phi thường, những mảnh này dính ra từ phần còn lại với một hình hộp mạnh mẽ cũng như thương hiệu tối thiểu. Được xây dựng từ các vật liệu cao cấp cũng như đã được bán hết, đây là một bộ sưu tập mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Để đi vào cuộc thi, tất cả những gì bạn yêu cầu phải làm là tuân thủ các bên dưới:

Giống như bài viết dưới đây
Theo dõi nhà cung cấp duy nhất & phong cách duy nhất
Nhận xét kích thước hàng may mặc của bạn cũng như xác định 3 người bạn.⁠

Chúc may mắn cho mọi người tham gia cũng như giữ nó cho nhà cung cấp duy nhất trên Instagram cho tất cả các cuộc thi tốt nhất từ cộng đồng sneaker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *